Študenti z USA v Knihárskej dielni

Na konci októbra (21. 10. 2011) sa v našej dielni uskutočnila prednáška a tvorivá dielňa pre 14 študentov z rôznych amerických univerzít, ktorá prebehla v rámci ich medzinárodného vzdelávacieho programu World Learning.

Pobočka programu World Learning pre región strednej Európy sídli v Prahe. Práve študenti umení a humanitných vied tejto pobočky navštevujú inšpiratívne miesta a ľudí v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. „Už niekoľko rokov prichádzame s našimi študentmi do Žiliny, aby sa zoznámili s kultúrnym centrom Stanica Žilina-Záriečie. Tentoraz sme absolvovali aj veľmi inšpiratívnu prezentáciu v dielni knihárky Lidy Mlichovej“, povedala Sarah Brock , riaditeľka vzdelávacieho programu World Learning so sídlom v Prahe.

Lida Mlichová predstavila študentom zákulisie knihárskej tvorby, históriu remesla a príbehy, ktoré sa skrývajú za jej knihami. „Exkurz do knihárstva nezostal len v teoretickej rovine. Každý študent si v našej dielni vlastnoručne vyrobil knihu, aby sa osobne zoznámil s knihárskym umením“, dodáva Lida Mlichová.

Práve učenie prostredníctvom zážitku tvorí podstatu vzdelávacieho programu World Learning. Program má pobočky v 70-tich krajinách sveta a funguje už viac ako 75 rokov. Doteraz týmto programom prešlo viac ako 100-tisích študentov. Poslaním programu je okrem vzdelávania, aj zoznámenie sa a porozumenie histórii a kultúre iných krajín v rámci niekoľkomesačného pobytu v danej krajine. Nie je výnimkou, že absolventi programu sa neskôr objavia na zozname nositeľov Nobelových cien alebo predstaviteľov Najvyššieho súdu USA.

Ďakujeme Ivanovi Harmanovi, poslancovi NR SR za poskytnutie priestorov poslaneckej kancelárie pre tvorivú dielňu.